Asia

Abkhazia 0 maps 0 ski areas
Armenia 1 map 4 ski areas
Azerbaijan 5 maps 2 ski areas
Bahrain 0 maps 0 ski areas
Bangladesh 0 maps 0 ski areas
Bhutan 0 maps 0 ski areas
Brunei 0 maps 0 ski areas
Cambodia 0 maps 0 ski areas
China 99 maps 164 ski areas
China, Republic of (Taiwan) 0 maps 2 ski areas
Djibouti 0 maps 0 ski areas
Hong Kong 0 maps 0 ski areas
India 8 maps 4 ski areas
Indonesia 0 maps 1 ski area
Iran 10 maps 20 ski areas
Iraq 0 maps 1 ski area
Israel 4 maps 2 ski areas
Japan (日本) 1530 maps 692 ski areas
Jordan 0 maps 0 ski areas
Kazakhstan 7 maps 8 ski areas
Kuwait 0 maps 0 ski areas
Kyrgyzstan 8 maps 7 ski areas
Laos 0 maps 0 ski areas
Lebanon 9 maps 6 ski areas
Macau 0 maps 0 ski areas
Malaysia 0 maps 0 ski areas
Maldives 0 maps 0 ski areas
Mongolia 1 map 2 ski areas
Myanmar (Burma) 0 maps 0 ski areas
Nagorno-Karabakh 0 maps 0 ski areas
Nepal 0 maps 0 ski areas
North Korea 4 maps 3 ski areas
Oman 0 maps 0 ski areas
Pakistan 0 maps 3 ski areas
Palestinian Territories (Gaza Strip and West Bank) 0 maps 0 ski areas
Philippines 0 maps 0 ski areas
Qatar 0 maps 0 ski areas
Russia 238 maps 125 ski areas
Saudi Arabia 0 maps 0 ski areas
Singapore 0 maps 0 ski areas
South Korea 51 maps 21 ski areas
South Ossetia 0 maps 0 ski areas
Sri Lanka 0 maps 0 ski areas
Syria 0 maps 0 ski areas
Tajikistan 1 map 1 ski area
Thailand 0 maps 1 ski area
Timor-Leste (East Timor) 0 maps 0 ski areas
Turkmenistan 0 maps 0 ski areas
United Arab Emirates 2 maps 1 ski area
Uzbekistan 6 maps 3 ski areas
Vietnam 0 maps 0 ski areas
Yemen 0 maps 0 ski areas